Hernieuwen “Kortingkaarten groot gezin” voor NMBS

Hernieuwen “Kortingkaarten groot gezin” voor NMBS

Vanaf 1 november 2020 kunnen de kortingkaarten aangevraagd worden voor:

  • de studenten tussen 18 en 25 jaar en mits voorlegging van het studiebewijs of attest kinderbijslagfonds.
  • de kinderen die 12 jaar geworden zijn (geboren in 2008).
  • de kinderen voor wie nog geen kaart werd aangevraagd.
  • Voor ouders die vergeten zijn hun vijfjarenkaart te verniewen in 2017 of 2018 of 2019.

Op welke kortingen geeft de kortingskaart recht?

•50 % korting op individuele treintickets van de NMBS. Let wel: geen korting op het instaprecht.

•5 % korting op een 10-beurtenkaart voor een vast traject bij de NMBS.

•Korting via sommige lokale besturen en privé-initiatieven die spontaan korting geven aan grote gezinnen en deze kortingskaart als bewijsstuk aanvaarden.

•In het buitenland bij musea. Meestal overheidsmusea maar ook privé-musea. Dit komt vaak voor in Spanje, Frankrijk en Italië.

 

Enkele extra aandachtspunten

  • Overleden kinderen die bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven, tellen mee om het recht op de korting van de ouders of partners en de andere kinderen te bepalen. Kinderen die levenloos geboren zijn en niet bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven, kunnen ook meetellen voor het recht op korting indien een afschrift van de akte van aangifte van een levenloos kind of een attest van de geneesheer die de bevalling heeft gedaan bij het aanvraagformulier gevoegd wordt.
  • Een kind dat definitief als persoon met een handicap van ten minste 66 % (= vier punten in pijler 1) erkend is, telt voor twee kinderen.
  • Voor kinderen jonger dan 12 jaar vraag je best ook kortingskaarten aan. Deze kinderen reizen gratis (al dan niet begeleid) in 2de klasse tot 31 december van het jaar van hun 12de verjaardag, bij het voorleggen van een geldige kortingskaart.

 

Stel niet uit tot  eind december, vraag nu de studiebewijzen op aan jullie nog studerende zoon of dochter en vernieuw nu reeds de kortingkaarten voor de trein.

Kostprijs is € 7,00 per gezin; een boete op de trein is 180 € per persoon!!!!!!

 

Dit kan gebeuren bij:

 Familie  Guido De Schepper – Hoornaert Marileen

 Guido Gezellelaan 33  T/S        tel. 051/21.03.59

of

Familie Luc Vanhaesebrouck – De Schrijver Colette

 Pater Pirestraat 31  T/S            tel. 051/22.03.05