Hernieuwen “Kortingkaarten groot gezin” voor NMBS

Hernieuwen “Kortingkaarten groot gezin” voor NMBS

Wist je dat… een gezin met drie of meer kinderen dankzij de ‘kortingskaart grote gezinnen’ met de trein kan reizen aan de helft van de prijs?

Jij dus ook? Op bijgevoegde infofiche vind je een overzicht van de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor kortingskaarten voor jou en je gezinsleden.

 

Ook de kaarten van de ouders ,wiens kaart reeds verlopen is, en nog niet vernieuwd werd.

Hoe vraag je kortingskaarten aan?

 • De kaarten kunnen aangevraagd worden bij de volgende bestuursleden:
  • Familie Guido en Marileen De Schepper – Hoornaert Guido Gezellelaan 33 , 8800 Roeselare - tel. 051/21 03 59
  • Familie Vanhaesebouck- De Schrijver Colette Pater Pirestraat 31 ,8800 Roeselare tel. enkel via GSM 0498/53 57 82

Vraag je kortingskaarten tijdig aan en ontvang ze voor de start van het nieuwe jaar in de bus!

 

Wie komt in aanmerking

Je komt als gezin in aanmerking voor kortingskaarten wanneer er minstens drie kinderen zijn. Dit is de basisvoorwaarde. Ook kinderen die niet meer ten laste zijn, tellen mee. Een kind met een handicap (66%) telt voor twee kinderen.

 

Voorwaarden voor ouders

 • Ouders met minimum drie eigen kinderen hebben levenslang recht. De kortingskaart wordt dan om de vijf jaar vernieuwd.

 • Ouders in een nieuw samengesteld gezin die samen drie kinderen hebben maar zelf geen eigen drie kinderen hebben, hebben een jaarrecht. Dit jaarrecht blijft zolang er tenminste één kind ten laste is. Elk jaar moet de kaart vernieuwd worden.

 

Voorwaarden voor kinderen

 • Een kind heeft recht op een kortingskaart zolang het ten laste is en maximaal 25 jaar.

 • In geval van co-ouderschap (gerechtelijk of notarieel) maakt het kind deel uit van het gezin van beide ouders. In de andere gevallen van echtscheiding behoort het kind tot het gezin van de ouder waar het verblijft.

 • Pleegkinderen en hun pleegouders hebben een jaarrecht, indien voldaan is aan de basisvoorwaarde; minimum drie kinderen.

 

4 types van kaarten afhankelijk van jullie situatie

 • Type 039 Voor kinderen van 6-12 jaar. Geldig van aanvraag tot het einde van het jaar waarin het 12 jaar wordt.

 • Type 042 Voor kinderen van 12-18 jaar. Geldig van aanvraag tot het einde van het jaar waarin het 18 jaar wordt.

 • Type 041 Tijdelijk jaarrecht voor kinderen 18-25 jaar en ouders en kinderen uit een nieuw samengesteld gezin.

 • Type 040 Voor ouders met levenslang recht. Dit zijn 5-jaarlijkse kaarten. De huidige kaarten zijn geldig tot eind 2025. Heeft u uw kaart nog niet verlengd eind vorig jaar geen probleem die kunt u nu ook nog doen

 

Tarief

 • Voor aanmaak en verzending van kortingskaarten wordt 7 euro per dossier/gezin. gevraagd onafhankelijk van het aantal kaarten. Dit geldt ook voor vernieuwingen.

 • Bij verlies of diefstal kan een duplicaat worden aangemaakt voor 6 euro.