Informatie

De Gezinsbond is een pluralistische en democratisch georganiseerde vereniging die zich inzet voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. De Bond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van hun religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.). 

De Bond kiest voor kinderen en ijvert voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving, langs diverse werkpijlers:

* een waaier aan dienstverlening
* sociaal-cultureel werk en verenigingsleven
* gezinspolitieke actie

De Bond kan hierbij rekenen op de steun van meer dan 300.000 leden-gezinnen, van 14.000 vrijwilligers in de bestuursorganen en +/-150 personeelsleden.

De Gezinsbond vzw groepeert gezinnen uit Vlaanderen en Brussel. De Bond wil, als grootste gezinsbeweging in Vlaanderen,

* de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen,
* de belangen van de gezinnen behartigen,
* ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat.

De Bond is is een vzw, werkt volkomen onafhankelijk en verdedigt de belangen van de gezinnen uit alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke kringen. 

Onder de meer dan 300.000 leden-gezinnen vind je zowel grote gezinnen als kleine gezinnen, jonge gezinnen, grootoudergezinnen, éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, enz. 

De Bond verdedigt de belangen van ALLE gezinnen!

Om ons te contacteren voor uitleg, een opmerking, een reaktie of gewoon
om eens iets van U te laten horen kunt U ons bereiken op de manier die U het best schikt. Uw reaktie is steeds welkom en wij doen het nodige om aan uw verwachtingen te voldoen:

Ludo Kindt
Lijsterstraat 12
8800 Roeselare
Tel. 051/20.70.42
secretaris@gezinsbondroeselare.be of ledenadministratie@gezinsbondroeselare.be